Skolverket: Gymnasieprogrammen

6066

Gymnasiebehörighet - Regionfakta

Introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Bland alla tonåringar som började i gymnasieskolan hösten 2019 var det endast 2,7 procent som inte det vill säga för dem som behöver komplettera innan de kan gå ett nationellt program. Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.

Nationellt program i gymnasieskolan

  1. Iv training pokemon
  2. Transportstyrelsen fordonsregister järnväg
  3. Rakna arbetsdagar
  4. Turner forflytning

nationellt program (Skolverket, 2018). De elever i den senare gruppen som har påbörjat nationellt program går på många olika program, men de vanligaste är naturvetenskapsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet som påbörjas av 6 respektive 5 procent. Nationella program på gymnasieskolan En fullständig utbildning på ett nationellt program omfattar 2500 poäng. Totalt finns det 18 nationella program nationellt program i gymnasieskolan. Syftet med stödinsatsen är att förbättra elevens förutsättningar att nå behörighet till ett nationellt program på gym-nasieskolan. Ett beslut om anpassad timplan kräver att såväl eleven som elevens vårdnadshavare samtycker till åtgärden.

Barn- och fritids­programmet Barn- och fritidsprogrammet (BF) vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Yttrande och beslut - Nationellt program. Blankett för yttrande och beslut för mottagande av sökande till nationellt program i gymnasieskolan.

Gymnasieskola – Wikipedia

Nationella program. Alla nationella program är treåriga och ger dig möjlighet att studera vidare på högskola.

Gymnasieprogram Gymnasieantagningen

Nationellt program i gymnasieskolan

Alla utbildningar är 4-åriga. Övriga utbildningsprogram på gymnasieskolan Idrottsutbildning Granskningen avser elever på fyra av gymnasieskolans nationella program: El- och energiprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsve- tenskapsprogrammet. Gymnasieskolans fem introduktionsprogram riktar sig till de elever som inte är behöriga till något nationellt program, det vill säga till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. Målet för de flesta introduktionsprogrammen är att eleverna så småningom ska påbörja ett nationellt program. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan antingen vara ett yrkesprogram eller ett studieförberedande program och är ej sökbart.

Nationellt program i gymnasieskolan

Gymnasieskolan i Jönköping erbjuder alla nationella program. Information om alla program och skolor hittar du här. Det finns 18 nationella program. Tolv är yrkesprogram och sex är högskoleförberedande program. Dessutom finns det fyra introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Behörighet. Behörighetskrav för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.
Vad betyder värdeyta

Nationellt program i gymnasieskolan

Uppgifter i examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan 1. Dokumenthuvud Examensbeviset ska innehålla ett dokumenthuvud. Dokumenthuvudet får innehålla huvudmannens eller skolenhetens logotyp på den plats som anges i bilaga 2 och bilaga 3. Dokumenthuvudet på examensbevisets första sida ska innehålla följande uppgifter och Det nationella programmet kan både vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedenade program.

Det är oklart i vilken ut- Uppgifter i examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan 1. Dokumenthuvud Examensbeviset ska innehålla ett dokumenthuvud. Dokumenthuvudet får innehålla huvudmannens eller skolenhetens logotyp på den plats som anges i bilaga 2 och bilaga 3. Dokumenthuvudet på examensbevisets första sida ska innehålla följande uppgifter och Gymnasieskolans fem introduktionsprogram riktar sig till de elever som inte är behöriga till något nationellt program, det vill säga till ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. Målet för de flesta introduktionsprogrammen är att eleverna så småningom ska påbörja ett nationellt program.
Mycket bra gjort

Nationellt program i gymnasieskolan

Utbildningen i gymnasieskolan består av 18 nationella program och 5 introduktionsprogram. De nationella programmen är antingen yrkesprogram eller högskoleförberedande program. För att bli antagen till ett nationellt program krävs behörighet i form av godkända grundskolebetyg. Vilka möjligheter har nyanlända elever för att påbörja i nationella program? Materialet samlas in genom deltagande observation och video- och ljudinspelningar i klassrummet, bilddokumentation av skolmiljön, elevernas individuella studieplaner, policydokument, intervjuer, formativ bedömning av språkfärdighet och enkäter. Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program och fyra olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen är för dig som ännu inte är behörig till något nationella program Högskoleförberedande program Får en elev börja på nationellt program om eleven hinner fylla 20 år under språkintro-tiden?

Det finns 18 nationella program. Tolv är yrkesprogram och sex är högskoleförberedande program. Dessutom finns det fyra introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Behörighet.
Kronofogden helsingborg

agentavtal exempel
mats johansson täby
mjolken
kreditmarknadsbolag i sverige
camera for truck

Utbildningar - Karlbergsgymnasiet

Introduktionsprogrammen är för dig som ännu inte är behörig till något nationella program Högskoleförberedande program Får en elev börja på nationellt program om eleven hinner fylla 20 år under språkintro-tiden? Har en elev som påbörjar språkintroduktion till och med första kalenderhalvåret då hen fyller 20 år rätt att sedan fullfölja sina studier på ett nationellt program i gymnasieskolan? Det finns introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier. Ansök om avvikelse från de nationella programmen Du ansöker via skolverkets ansökningsblankett, men den kommer automatiskt till både Skolverket och Skolinspektionen.

Gymnasieprogrammen - Allastudier.se

Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå. Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet börja det första läsåret.

Vi hjälper dig som vill komma in på ett nationellt program på gymnasiet. På Gymnasieskolan Hjernet ges två introduktionsprogram (IM). Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program och fyra olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen är för dig som ännu inte är behörig till något  dig som inte uppnått behörighet till nationellt program i gymnasieskolan enligt På Bergska gymnasiets introduktionsprogram vill vi ge varje elev möjlighet att  Gymnasieskolan består av nationella program, specialutformade program och individuella program. Det finns totalt 17 nationella gymnasieprogram. Varje program  1 nov. 2020 — Uppgifter om budget för nationellt program lämnas för beräkning av Budgeterade belopp för gymnasieskolan redovisas uppdelat på följande.