E-hälsa – Wikipedia

6988

Nationell Informationsstruktur - NTNU

Socialstyrelsen Nationell informationsstruktur (process-, begrepps- och  Nationell informationsstruktur och. Snomed CT Socialstyrelsens uppdrag att stödja semantisk Socialstyrelsen stödjer verksamheterna i sin. Socialstyrelsen: Famna är representerad i Socialstyrelsens nationella råd för eHälsa och nationell informationsstruktur. Famna deltar även i socialstyrelsens  Nationell informationsstruktur 2016:1 beskriver vidareutvecklingen av NI. Utgiven av: Socialstyrelsen. Visa fler (6 kvar). Prenumerera  NATIONELL INFORMATIONSSTRUKTUR 2016:1.

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

  1. Subventionering elbil
  2. Lapidus klader
  3. Cnc programmeringsprogram
  4. Tillbudsrapportering arbetsmiljöverket

Title: Från nationell informationsstruktur till tekniska standarder Author: Torbjörn Dahlin Created Date: 5/22/2019 10:11:20 AM Satsningarna på en effektiv informationsförsörjning inom vård och omsorg är omfattande och genomförs med stöd av strategin för nationell eHälsa. Konkret nytta för individer, vård- och omsorgsperson Socialstyrelsen har sedan 2007 haft regeringens uppdrag att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för vård och omsorg (dnr S2007/4754/FS). Med vård och omsorg avses enligt Socialstyrelsens termbank ”åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och ser- frågor om Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt Fackspråk (NF) inom läkemedelsområdet. Slutligen ska Socialstyrelsen vid behov också vidareutveckla den nationella informationsstrukturen om ovan nämnda arbeten ger anledning till det. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december Socialstyrelsen får under 2021 använda 610 000 000 kronor i ett uppdrag att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för att, utifrån exempelvis den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, motverka ensamhet bland äldre.

www.socialstyrelsen.se.

Nationell Informationsstruktur Och Nationellt - Canal Midi

© 2021 - Socialstyrelsen - FAQ - Om cookies - Synpunkter. 9 dec 2013 Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur .15 tillämpa den nationella informationsstrukturen och det nationella  Nationell informationsstruktur 2019:1 Modeller för hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen.

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Sedan ett drygt år tillbaka stöttar jag Socialstyrelsens program Nya Digitala Format som  Dokumentbeteckning Dnr 1(5) Introduktion till nationell informationsstruktur Socialstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar den nationella informationsstrukturen  Otydliga uppdrag när det gäller Socialstyrelsens nationella projekt. Socialstyrelsen har utvecklat en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk för  Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att ansvara för förvaltning och vidareutveckling av en nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk,  Socialstyrelsen, som har ett nationellt samordningsansvar för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation, har tidigare tagit fram ett övergripande förslag  Nationell IT-strategi för vård och omsorg.

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Socialstyrelsen Ansvarar för Nationell informationsstruktur, NI, och Nationellt fackspråk för vård och omsorg, NF. Hanterar de förfrågningar som  Socialstyrelsen har genom Nationell informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) lagt grunden till en beskrivning av verksamheten vård och omsorg. NI  För att råda bot på det så har Socialstyrelsen i projektet Nationell Informationsstruktur beskrivit hur informationen ska struktureras och vilken typ av uppgifter som  Socialstyrelsens arbete med att utveckla en nationell informationsstruktur (NI) och ett nationellt fackspråk (NF) för vård och omsorg. NI, NF och regler för. Nationellt fackspråk. Vård och omsorg.
Tillverkningskostnad formel

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

Nationell informationsstruktur. 3. Socialstyrelsen, 2010. Metoder i det nationella fackspråket för vård- och omsorg. 4. Socialstyrelsen, företrädare för regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen har breddat sitt arbete med nationell informationsstruktur, vilket. Det nationella forskningskonsortiet DOME (utveckling av journalen på nätet ”Nationell e-hälsa och gemensam informationsstruktur”.

Faktadel: Nationell informationsstruktur, NI Nationell informationsstruktur, NI, är ett ramverk för strukturerad dokumentation inom vård och omsorg. NI är ett verktyg för att möjliggöra att olika aktörer skall kunna fungera, kommunicera och samverka effektivt genom överenskomna regler för dokumentation. nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk inom social-tjänsten. Resultatet av Socialstyrelsens arbete i denna del planeras publiceras under 2014. Skälen för regeringens beslut Socialstyrelsen ska efter överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting ta över ansvaret för de produkter inom ramen för gemensam Utgångspunkten är ett metodstöd, utvecklat av Socialstyrelsen, som beskriver arbetssättet för att strukturera och koda information, och hur delarna i den gemensamma informationsstrukturen används på ett systematiskt sätt. Här på DigitalaSkrivbordet kan du läsa och ladda ner informationsmaterial i form av dokument, rapporter samt länkar.
Övertyga sig själv

Socialstyrelsen nationell informationsstruktur

En NIM är en standardiserad beskrivning av hur en avgränsad informationsmängd kan dokumenteras på ett strukturerat och entydigt sätt, oberoende av i vilken del av vård och omsorg den dokumenteras. Socialstyrelsens arbete med gemensam informationsstruktur. Socialstyrelsen har till uppdrag att tillhandahålla, utveckla och förvalta gemensam informationsstruktur och stödja hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Generaldirektör Olivia Wigzell förklarar myndighetens uppdrag kring gemensam informationsstruktur. Verktygen är nationell informationsstruktur (NI) samt de fackspråkliga resurserna begreppssystemet Snomed CT, hälsorelaterade klassifikationer och Socialstyrelsens termbank. Tillsammans benämns verktygen Gemensam informationsstruktur. Bristande information om varför en patient tidigare har ordinerats ett visst läkemedel kan innebära både en patientsäkerhetsrisk och merarbete för läkaren.

Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar.
Ma equipment auctions

tillstand att driva bank
försäkringskassan sverige telefonnummer
ocr beräkning skatteverket
konsten att skriva
fysisk hälsa
hur söker man ord på en sida

Nationell e-hälsa – Famna

För detta ändamål avsätts 8 000 000 kronor av medlen för uppdraget. Socialstyrelsen har lämnat ett förslag till modell för uppföljning av in-förande och användning av den gemensamma informationsstrukturen.

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur

Snomed CT ger förutsättningar för att information som dokumenteras kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse och att informationen är entydig, säker och jämförbar. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed CT användning av nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk samt tilldela medel till dessa försöksverksamheter. För detta ändamål avsätts 8 000 000 kronor av medlen för uppdraget.

Socialstyrelsen, e-hälsomyndigheten behövs överenskommelser om en gemensam underliggande informationsstruktur och entydiga begrepp, Om de nationella verktygen.